Předškolní děti

Cvičení pro předškolní děti je tradiční oddíl pro děti od 3 let. Cvičí se v malém sálu sokolovny ve Střešovicích. Náplní je základní cvičení všestrannosti a jednoduché hry. Samozřejmou součástí jsou též Vánoční besídka a jarní Šibrinky.

Cvičení probíhá pod vedením zkušených cvičitelek Alexandry Červené a Ivany Gubertové jednou za týden v úterý od 17:00 do 18:00.

Cena je 300Kč za pololetí + členství v Sokole 100Kč za kalendářní rok.